+45 89 34 35 36

Hvad kan jeg bestemme i et testamente

Nedenfor kan du læse om nogle af de væsentlige forhold, som du kan træffe bestemmelse om i et testamente.

Mulighederne er mange, og du er derfor velkommen til at kontakte os, hvis du har et konkret ønske, men er usikker på, om det skal stå i et testamente eller i et andet dokument.  

Hvem og hvor meget

Med et testamente kan du bestemme, hvem der skal arve dig, og hvor meget den/de pågældende skal arve.

Dog rummer arveloven nogle begrænsninger. Har du børn eller en ægtefælle, kan du bestemme over ¾ af din formue.

I et testamente kan du fx bestemme

  • At en bestemt person skal arve en bestemt andel af boet efter dig – Det er mit ønske, at boet efter mig skal fordeles således, at 50 % af boet efter mig tilfalder Anna, den resterende del af boet efter mig, skal fordeles…
  • At en person skal arve et bestemt beløb – Det er mit ønske, at boet efter mig skal fordeles således, at Anna arver kr. 100.000, den resterende del af boet efter mig skal fordeles…  
  • At en bestemt person skal have et bestemt aktiv – Det er mit ønske, at Anna skal udtage sommerhuset beliggende Sommervej 10, Sommerby, den resterende del af boet efter mig skal fordeles…   

Særeje

Ud over at du kan bestemme, hvem der skal arve dig, kan du også bestemme at arven skal være særeje for modtageren.

Det er muligt at bestemme at arven skal være

  • Skilsmissesæreje
  • Kombinationssæreje
  • Fuldstændigt særeje
  • Aftrapningssæreje
  • Brøkdelssæreje

Båndlæggelse

Det er muligt at lave en bestemmelse om båndlæggelse af arven.

Båndlæggelse medfører, at modtageren ikke kan råde over arven.

Dette kan være relevant, hvis man vil sikre sig mod, at en arv udbetales til fri disposition grundet ung alder.  

 

Lad ikke stå til. Tænk på dem her.

 - 13 KB

Et testamente kan ofte gøre en kæmpe forskel.